PREDNÁŠKA v PÚCHOVE

Výbor ZO ŠZ SZV Púchov Vás pozýva na prednášku, ktorá sa uskutoční

dňa 1.12.2019 t.j. v nedeľu o 09:00 hod v priestoroch Metropolisu, starý DK Makyty.

Prednášať bude Ing. Pavol Filo riaditeľ včelárskej školy pod Bánošom v Banskej Bystrici.

Aktuálna téma – liečenie včelstiev, výpadky včelstiev,……