Mor včelieho plodu – aktuálne

Priatelia včelári,

vzhľadom na skutočnosť, že v pôsobnosti našej ZO sa vyskytli viaceré ohniská moru včelieho plodu, Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov vydala nariadenie na zabránenie šírenia tejto choroby.

Súčasťou tohto nariadenia je aj vyhlásenia ochranného pásma.

Ochranné pásmo okolo ohnísk moru včelieho plodu pozostáva z obcí: Podhorie, Hloža, Beluša, Ladce, Tunežice, Mojtín, Belušské Slatiny, Košecké Rovné a Zliechov.

Do odhlásenia nákazy platí zákaz presunu včelstiev v ochrannom pásme z a do ochranného pásma !

 

Poskytnutie pomoci na podporný rok 2020/2021

Vážený priateľ včelár,

ak plánuješ v nasledujúcom podpornom roku 2020/2021 ( od 1.8.2020 do 30.6.2021) nákup zariadenia pre svoju včelnicu a máš záujem o čiastočné kompenzovanie nákladov, daj o tom vedieť najneskôr do 31.5.2020 na mail: slavik.radovan.75@gmail.com alebo na tel. čísle 0948 371 131. Po tomto dátume nie je možné tvoju žiadosť akceptovať

Výzva na kontrolu údajov v CEHZ

Vzhľadom k tomu, že pretrváva nesúlad v počtoch včelárov a včelstiev
medzi ZO SZV a CEHZ, Vás chceme požiadať, aby ste si skontrolovali správnosť údajov v CEHZ
(meno, priezvisko, adresu bydliska, telefónny a e-mailový kontakt,
organizovanosť, počet včelstiev, počet stanovíšť).

Zmeny do CEHZ je potrebné v zmysle vyhlášky 285/2017 Z. z. o
identifikácii a registrácii včelstiev nahlásiť vždy písomne do 7 dní na
formulári, ktorého vzor je uvedený v prílohe č.3 (Hlásenie zmien) tejto
vyhlášky.

Z dôvodu, aby nevznikli finančné straty Vašim členom pri nesprávnom
vyplácaní dotácií pri opeľovaní je nutné dostať do súladu skutočný stav
so stavom v CEHZ.

Dôrazne upozorňujeme, že dotácia na opeľovaciu činnosť pre rok 2020 sa
vypočítava podľa počtu včelstiev registrovaných v CEHZ k 31.5.2020 podľa
Výnosu č. 536/2011-100, preto vo vlastnom záujme si skontrolujte údaje v
CEHZ. Zodpovednosť za vzniknutú stratu z dotácií z dôvodu zlých údajov v
CEHZ nesie chovateľ hospodárskych zvierat.

Kurz ZAČÍNAJÚCI VČELÁR

Zasielame Vám informáciu o termínoch konania kurzu začínajúci včelár, ktoré sa uskutočnia na Ústave včelárstva Liptovský Hrádok.

Termín kurzu:

SKUPINA A: 16.-.17.5.; 6.-7.6.;18.-19.7.2020

SKUPINA B: 23.-24.5.; 13.-14.6.; 25.-26.7.2020

Kapacita na každú skupinu je obmedzená na 30 účastníkov.

Kurz pre prihlásených účastníkov je bezplatný.

Prihlásiť sa môžete na http://www.uvc.sk/page1.html

Obsah kurzu:

Kurz začínajúci včelár prebieha formou dní (stretnutí) praktického včelárenia, ktorých termín bude volený operatívne podľa sezónnych prác. Rozpis, ako aj náplň jednotlivých stretnutí nájdete na tejto stránke (http://www.uvc.sk/page1.html). Celkovo sa jedná o 3 dvojdňové (vždy sobota a nedeľa) stretnutia. Počas dní praxe si budete môcť osvojiť zručnosti v rozširovaní včelstva, vytváraní nových včelstiev, odchove matiek, zbere a spracovaní medu a včelích produktov, zazimovaní včelstiev a liečení včelstiev. Svoje teoretické skúsenosti skonfrontujete s reálnou včelárskou praxou.

Ďalšie školenia a kurzy nájdete tu: https://vcelari.sk/2020/02/kurzy-a-skolenia/

HLASUJME A PODPORME SPOLU KOMUNITNÚ VČELNICU A VČELIU ŠKOLU V BÔRIKU

Milí včelári, podporte svojimi  hlasmi projekt Komunitnej včelnice a včelárskej školy v Bôriku (NITRIANSKE PRAVNO), ktorého hlavnými cieľmi je revitalizácia areálu lesnej škôlky, podpora včelárstva v našej a susediacich obciach,založenie včelárskeho krúžku a vytvorenie interaktívneho priestoru pre výučbu deti nielen miestnej a okolitých škôl ale aj základných a materských škôl v celom okrese Prievidza.

Náš projekt uspel v silnej konkurencii v rámci celého Trenčianskeho kraja a spolu s ďalšími 5 obcami a mestami postúpil do druhého kola hlasovania. Finančnú dotáciu získavajú iba prvé tri projekty, preto je potrebný každý jeden Váš hlas. Hlasovanie prebieha na internetovej stránke www.komunitnegranty.sk

Potrebné je vyhľadať kraj (Trenčiansky), vyhľadať projekt (KOMUNITNÁ VČELNICA A VČELIA ŠKOLA V BÔRIKU) a zahlasovať.  Hlasovanie potrvá od 2.decembra do 15. decembra 2019.

Finančnú dotáciu získavajú prvé tri projekty, preto každý jeden Váš hlas je potrebný a bude sa rátať. Podporte našu víziu a spoločne zlepšime stav ušľachtilého remesla a obnovme/ revitalizujme naše spoločné verejné prostredie. 

Viac informácií o projekte  nájdete na obecnej internetovej stránke:

https://www.nitrianskepravno.sk/oznamy/hlasujme-a-podporme-spolu-komunitny-projekt-pre-nasu-obec.html

Prosím o zdieľanie informácií na sociálnych sieťach a preposielanie mailu, linku  všetkým členom rodiny, známym, kolegom, organizáciám, spolkom a tým, o ktorých si myslíte, že by ich projekt mohol zaujať.