Portál EkoVčely

Z min. pôdohospodárstva  sme  dostali   kontakt  na  novo sa  tvoriacu  stránku  pre  včelárov  – https://portal.ekovcely.sk

Táto  stránka  je  v  skúšobnej prevádzke  a  bude  slúžiť  na  informáciu  o  plánovaných  postrekoch. Zatiaľ  je  v  skúšobnej  prevádzke  tak  si tam  môžete  zadávať  informácie  o  stanovišti včelstiev  a  aj  informácií  o  farmároch. /vymyslené miesta a  mená/.

V  praxi  to  funguje  tak že  za  zaevidujete  ako  včelár, na  mape  si kliknete  na  približné   miesto Vašej  včelnice , ktoré  na  mape  nevidí  nikto –  je  len  v  systéme  stránky.  Taktiež  sa  poľnohospodár  zaeviduje  na  stránku  a  v  prípade  postrekov  si  naplánuje  názov  postreku  a  krátkym  klikom  si  na  mape  namaľuje  približné  miesto  kde  a  kedy  plánuje  postrekovať. Systém  automaticky  vygeneruje  informáciu , ak  máte  včelnicu  v  okruhu  5 km a  zašle  Vám  mailovú  informáciu kedy, čím a kde  sa  bude  postrekovať, aby  ste  mali  čas  spraviť ochranné opatrenie.

Tento  systém  sa  plánuje  spojiť  aj  s  mulčovaním  pre  poľovníkov  z  dôvodu  vyháňania  mladých  zvierat  z  mulčovanej  pôdy.

Predpoklad  ostrej  verzie  bude  jar 2021. Farmári  budú  mať  zatialľ dobrovoľnú povinnosť  tam  vkladať údaje, ak  to však  nebude  z  ich  strany  akceptované, bude  to  prikázané  zákonom, resp. vyhláškou MP SR.

Pozvánka

 

Vážení včelári, včelárky,

pozývame vás na on-line konferenciu „PRIEMYSEL  FALŠOVANIA MEDU“ s ústrednou témou Falošný med na prvý pohľad nespoznáte.

Spolu s najlepšími svetovými odborníkmi „pichneme prst“ do falšovania medu!

 Dátum:  8. novembra 2020

Začiatok: 10:00 hod

Cena: 15€

Prihlásiť sa môžete cez stránku: https://beeconf.com/honey-fraud-industry/sk/

Konferencia je v piatich jazykoch (EN, DE, FR, SK, ES).

Bližšie informácie získate v priloženom dokumente.

Priemysel falšovania medu