Aktuálne informácie

júl 2022bolo zistené  jedno ohnisko moru včelieho plodu v Podhorí

leto 2021 – neboli zistené žiadne ohniská moru včelieho plodu

leto 2020 – v lokalite MOJTÍN boli lokalizované viaceré ohniská moru včelieho plodu

jar 2020 – lokalita Belušské Slatiny už  nie je v ochrannej zóne

12.8.2019 – vzhľadom na skutočnosť, že na jar 2019 bolo v lokalite Belušské Slatiny opäť objavené ohnisko moru včelieho ,  naďalej sú Belušské Slatiny a okruh cca 4 km v ochrannej zóne.

17.2.2019 – podľa informácii MVDr. Pastorka  boli v roku 2018  v našom regione objavené tieto ohniská moru včelieho plodu:

a) Belušske Slatiny

b) Dolné Kočkovce

c) Bodina

Z toho vyplýva, že kataster obce Beluša sa momentálne nachádza v ochrannej zóne, kde nie je možné dovážať ani presúvať včelstvá. Situácia bude aktualizovaná po dodatočných veterinárnych prehliadkach