XII. Valné zhromaždenie SZV

Dňa 6.4.2019 v Banskej Bystrici XII. Valné zhromaždenie Slovenského zväzu včelárov zvolilo a odsúhlasilo nasledovné zloženie Výkonného výboru SZV a ÚKRK SZV:

Zloženie VV SZV po XII. Valnom zhromaždení SZV:

Predstavenstvo

predseda SZV:  Ing. Milan Rusnák

  1. podpredseda SZV pre legislatívnu a ekonomickú činnosť SZV:  Ing. Štefan Užák
  2. podpredseda SZV pre vnútrozväzovú činnosť SZV: Ing. Milan Vavrica
  3.  podpredseda SZV pre oblasť zahraničných vzťahov: doc. Ing. Róbert Chlebo, PhD.

člen VV SZV

za Bratislavský kraj: Ing. Ladislav Ševčík

za Trnavský kraj: Ing. Zuzana Juríčková, PhD.

za Trenčiansky kraj: Milan Janco

za Nitriansky kraj: Mgr. Karol Kliment

za Banskobystrický kraj: Ing. Pavel Fiľo

za Žilinský kraj: Miloš Belan

za Prešovský kraj: Gabriel Foťko

za Košický kraj: Miroslav Kozma

Zloženie ÚKRK SZV po XII. Valnom zhromaždení SZV:

predseda ÚKRK SZV: Ing. Jaroslav Zhorela

člen ÚKRK SZV

za Bratislavský kraj: Ing. Martin Zajíček

za Trnavský kraj: Ing. Ján Engelman

za Trenčiansky kraj: Milan Krivý

za Nitriansky kraj: Mgr. Juraj Bartišek

za Banskobystrický kraj: Ing. Eva Kontšeková

za Žilinský kraj: JUDr. Štefan Schnelly

za Prešovský kraj: Bc. Ján Hajduk

za Košický kraj: Vladimír Bašták