O nás

Sme Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov v obci Beluša

V súčastnosti máme 57 členov

Naši členovia sa starajú o zhruba 600 včelstiev

Zakladajúca schôdza ZO SZV Beluša sa konala 8.3.1992.

ZO Beluša vznikla odlúčením časti členov zo ZO SZV Púchov. Dôvodom pre vytvorenie novej organizácie ZO SZV Beluša bola hlavne potreba pružnejšieho reagovania na rýchlo sa meniace podmienky vo včelárení. Hlavne na  narastajúci tlak invázie klieštika včelieho. Bola to hlavne potreba liečenia včelstiev, na ktorú včelári stále neboli zvyknutí.

ZO SZV Púchov mala vtedy cca 500 členov a kontakty a distribúcia informácií a liečiv bola dosť nepružná.

Na základe rokovaní vo výbore ZO Púchov bolo dohodnuté, že do novovznikajúcej ZO budú prevedení členovia z obcí Beluša, Hloža, Podhorie, Mojtín, Visolaje, Slopná a Dolný Lieskov. Podľa pomerného počtu členov bola dohodnutá aj delimitácia časti pokladničnej hotovosti.

Novovzniknutá ZO mala vtedy až 85 členov.

Na zakladajúcej schôdzi bol zvolený výbor. Jeho členovia boli navrhnutí tak, aby operatívne zastupovali všetky zúčastnené obce.

Do prvého výboru a revíznej komisie boli zvolení nasledovní členovia:

Ing. Pavol Zigo  – predseda

Ing. Peter Ovečka – tajomník

  1. Jozef Kučera – pokladník
  2. Jozef Šalamon – Mojtín
  3. Jaroslav Ševček – Hloža
  4. Gustáv Ďuriš – Podhorie
  5. Jozef Kacerenka – Visolaje
  6. Ing. Vladimír Hlobík – Slopná a Dolný Lieskov

Do revíznej komisie boli zvolení:

  1. Augustín Chobot – predseda
  2. Jozef Bazala – člen
  3. Pavel Prekop – člen