Prednášky

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

02.03.2019 o 09:00 hod – Púchov – Reštaurácia Metropolis

Téma prednášky: Vedenie včelstva počas roka s ohľadom na prevenciu pred varoázou a ďalšími ochoreniami

Prednášať bude Mgr. Jiří Danihlík Ph.D., pracovník Prírodovedeckej fakulty UP v Olomouci

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

22.02.2019 o 17: 00 hod – Nozdrovice –  Prednáška na tému Botanika vo včelárstve, kočovanie, liečenie – Prednáša Ing. Jaroslav Gasper