Výsledky prehliadok na mor včelieho plodu

V mesiaci august 2021 boli v rámci ZO SZV Beluša realizované prehliadky na mor včelieho plodu. 

Asistenti ÚVL vykonali prehliadky spolu u 753 včelstiev.

Na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu Púchov bola odovzdaná jedna podozrivá vzorka. Po laboratórnom vyšetrení bola vyhodnotená ako negatívna.

Na základe zistených skutočností  bolo zrušené ochranné pásmo v obciach : Podhorie, Hloža, Beluša, Mojtín, Belušské Slatiny.