Výzva na pomoc so zabezpečením prezentácie v ZŠ Beluša

Vážený priateľ včelár,

ZO SZV Beluša sa rozhodla prezentovať svoju činnosť v Základnej škole Beluši.

Po dohode s riaditeľkou ZŠ nám bude poskytnutý priestor v rámci Dňa školy, kde budú prítomné nielen deti ale aj ich rodičia.

Zmyslom prezentácie je jednoduchým a pútavým spôsobom predstaviť včelárenie a činnosť našej organizácie.

Súčasťou prezentácie by mala byť aj ochutnávka medu a zoznámenie sa s pomôckami včelára.

Z uvedeného dôvodu by sme Vás chceli požiadať (v rámci možnosti) o :

 • poskytnutie : 
  • a) vosku na výrobu sviečok,
  • b) peľu,
  • c) medu viacerých druhov,
 • zapožičanie :
 • a) rôznych včelárskych pomôcok ( aj historických);
 • b) dymáka;
 • c) včelárskeho klobúka, či včelárskej kombinézy

Nespotrebované produkty budú poskytnuté sponzorsky ZŠ.

Zapožičané včelárske pomôcky budú samozrejme vrátené včelárovi po skončení prezentácie.

Poskytnuté produkty a zapožičané pomôcky by sme potrebovali doručiť pokladníkovi alebo tajomníkovi najneskôr do 6.10.2019.

Vopred srdečne ďakujeme !