Mor včelieho plodu – aktuálne

Priatelia včelári,

vzhľadom na skutočnosť, že v pôsobnosti našej ZO sa vyskytli viaceré ohniská moru včelieho plodu, Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov vydala nariadenie na zabránenie šírenia tejto choroby.

Súčasťou tohto nariadenia je aj vyhlásenia ochranného pásma.

Ochranné pásmo okolo ohnísk moru včelieho plodu pozostáva z obcí: Podhorie, Hloža, Beluša, Ladce, Tunežice, Mojtín, Belušské Slatiny, Košecké Rovné a Zliechov.

Do odhlásenia nákazy platí zákaz presunu včelstiev v ochrannom pásme z a do ochranného pásma !