Naše aktivity

21.02.2020 – zaslaná hodnotiaca správa a uznesenie z výročnej členskej schôdze ZO SZV Beluša

02.02.2020 – konala sa výročná členská schôdza ZO SZV Beluša

19.11.2019 – zaslanie objednávky časopisu VČELÁR a VČELAŘSTVÍ

16.10.2019 – prezentácia ZO SZV Beluša v Základnej škole Beluša

19.08.2019 – uplatnená dotácia na opeľovaciu činnosť

august 2019 – prehliadka včelstiev asistentmi ÚVL na mor včelieho plodu, zisťovanie aktuálnych počtov včelstiev a priebeh včelárenia v rámci roka 2019 s nahlasovaním zmien do CEHZ

28.06.2019 – uplatnená dotácia na liečivá

20.06.2019 – zaslaný registračný list ZO SZV Beluša

17.06.2019 –  zaslaná objednávka liečiv

06.04.2019 – predseda ZO SZV sa zúčastnil XII. Valného zhromaždenia SZV 

27.03.2019 – predseda ZO SZV sa zúčastnil zasadnutia regionálnej zložky SZV  v Trenčíne

13.03.2019 – bola odoslaná žiadosť Žiadosť o zriadenie prístupu do CEHZ (Centrálna evidencia hospodárskych zvierat), ktorá nahrádza CRV (Centrálny register včelstiev)

02.03.2019 – traja členovia ZO SZV Beluša sa zúčastnili prednášky v Púchove

17.02.2019 tajomník ZO SZV Beluša sa zúčastnil výročnej členskej schôdze ZO SZV Púchov

13.02.2019 – odoslanie dokumentov na SZV : 

                          a) listina o vyplatení podpory za opeľovaciu činnosť za rok 2018

                          b) žiadosť o vyplatenie podpory za vykonanie aerosolového ošetrenia včelstiev

                          c) listina o uhradení členského do SZV za rok 2019

10.02.2019 – konala sa výročná členská schôdza ZO SZV Beluša