Straty včelstiev na Slovensku počas zimy 2020/2021

Vážení priatelia včiel a včelárstva!

Dovoľujem si Vás v mene včelárskej odbornej skupiny COLOSS osloviť ako účastníkov minulých ročníkov nahlasovania stavu prezimovania včelstiev na Vašich včelniciach. Jedná sa o medzinárodný anonymný prieskum, ktorého cieľom je analyzovať problémy s prezimovaním včelstiev a porovnať ich s ostatnými regiónmi sveta, keďže aj tento rok hlásia z mnohých oblastí Európy a sveta problémy so životaschopnosťou včelstiev.
Dotazník bol spustený v marci a uzatvára sa už tento týždeň 20. mája 2021. Ak ste ešte dotazník v tomto roku nevypĺňali a mali by ste chuť a čas podeliť sa svojimi skúsenosťami, vstup do dotazníka nájdete tu:
Vyplnenie celého dotazníka nezaberie zvyčajne viac ako 20 minút, pri vypĺňaní len tzv. povinných otázok sa celkový čas vypĺňania sa skráti zvyčajne pod 5 minút.  

Čím viacej včelárov sa zapojí, tým presnejšie výsledky získame. Ak uznáte za vhodné, prosím rozpošlite túto správu aj ostatným včelárom vo Vašom regióne.  

Ďakujeme za Váš čas a dôveru
doc. Róbert Chlebo
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Správa na TA3

Priatelia včelári,
nižšie  máte  link  na  správy  v TA3  na  tému  klamania  pri  počtoch  včelstiev.  
Zo  zákona  je  včelár  povinný do 7 dní  nahlásiť akúkoľvek  zmenu v počte  včelstiev  na  register  včelstiev  do  Žiliny (CEHZ). Toto  sa  koná  len  v  ojedinelých  prípadoch,  na čo  poukazuje  aj  relácia  v  TA3.  Keďže  počty  včelstiev  súvisia  aj  s  dotáciami  pre  včelárov – opeľovacia  činnosť, ministerstvo pôdohospodárstva požaduje, aby boli k  dispozícií  aktuálne, pravdivé  počty  včelstiev  a  je vysoko pravdepodobné, že  bude  vykonávať  cez  PPA  aj  náhodné kontroly u včelárov.
Samozrejme  1 – 2  včelstvo  vieme zdôvodniť, / napr. včera  som ho  spojil, zajtra  to  nahlásim  na  CEHZ /,  ale  väčšie  počty ( 10 – 20 včelstiev ) nezdôvodnime  a  preto  je  nutné  tam,  kde  boli  väčšie  výpadky  včelstiev,  aby  ste  vykonali  potrebnú  zmenu  počtov včelstiev v  CEHZ.  Ak  to  doženiete  odložencami, na  jeseň  si  opäť  nahláste aktuálny  stav  do CEHZ.