Kniha

Priateľ včelár,

dávame do pozornosti zaujímavú knihu :

Hledáni a rozchov přirozeně odolných včelstev pomocí metodiky na sv. Jana

Cena knihy spolu s poštovným je cca 20,- €.

Na Slovensku sa dá objednať vo včelárskom obchode Drahovce.

APLIKÁCIA KYSELINY ŠŤAVEĽOVEJ (oxálovej, etándiovej)

Druhy aplikácie kyseliny šťaveľovej pri ošetrení včelstva:

 • sublimačnou metódou
 • pokvapaním v cukrovom roztoku
 • dlhodobý nosič (napustené pásiky)

Aplikácia pokvapaním:

 • V jednom litri vody rozpustíme 1 kg kryštálového cukru.
 • Do tohto roztoku pridáme 57 g kyseliny šťaveľovej – dihydrátu.
 • Rozpustíme pri teplote cca 40 stupňov Celzia.
 • Teplota vhodná pre liečenie kyselinou šťaveľovou: 0°C – 5°C.
 • 5 ml roztoku vstriekneme pomocou injekčnej striekačky do každej obsadenej uličky.
 • Po 48 hodinách sledujeme spád. Účinok trvá až 45 dní. Literatúra uvádza účinnosť až 97 %.
 • Je potrebné dbať na bezpečnosť a používanie ochranných pomôcok pre prácu s kyselinami!

Sublimačná metóda:

 • 1 gram kyseliny šťaveľovej na 1 nástavok 39×24 cm
 • vložiť odparovač do úľa
 • zapojiť zdroj tepla na 120 – 150 sekúnd
 • odpojiť zdroj tepla
 • počkať 3 – 5 min
 • vytiahnuť odparovač

Odparovače kyseliny šťaveľovej:

 • Elektrické:
 1. Oxalvap –    70,- €
 2. Varrox –   140,- €
 3. ApiTec –     50,- €
 4. VarroaCleaner –   120,- €
 5. Varrorizer –     40,- €
 6. Typhoone –  240,- €

takmer vždy ide o rovnakú konštrukciu pri rôznych cenách

aplikácia na jedno včelstvo: cca 5 min

nutnosť mať zdroj elektrickej energie 12 V (autobatéria)

 • Plynové:

1.  VarioJet (US a EU) –  250,- €  –  400,- €

 • najrýchlejšia aplikácia – cca 40 sec
 • nie je nutný iný zdroj energie
 • komplikácia s plynovými kartušami
 • servis nie je na Slovensku

Pre potreby ZO SZV Beluša nie je v súčasnej dobe vhodný žiaden odparovač kyseliny šťaveľovej.

Efektívnejšie je individuálne zakúpenie si elektrického odparovača alebo zvážiť aplikáciu pokvápaním

Pozvánka

Vážený priateľ včelár,

Výbor ZO SZV v Beluši Ťa pozýva na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 10. 2. 2019 o 9,15 hod. v hornej prístavbe kultúrneho domu v Beluši.

Program:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej a volebnej komisie, vyhodnotenie splnenia uznesenia z minulej VČS
 3. Hodnotiaca správa za rok 2018 a program činnosti ZO na rok 2019
 4. Správa o hospodárení za rok 2018 a návrh rozpočtu na rok 2019
 5. Správa revíznej komisie ZO SZV za rok 2018
 6. Zoznámenie členskej základne s podanou žiadosťou o schválenie pomoci na podporný rok 2019/2020 v zmysle platného Nariadenia vlády SR č. 135/2017 Z. z.
 7. Návrh nákupu liečiv na rok 2019.
 8. Voľba do orgánov ZO SZV Beluša
 9. Voľba delegáta ZO a jeho zástupcu na riadne VZ SZV v Banskej Bystrici dňa: 6. 4. 2019
 10. Diskusia + občerstvenie
 11. Návrh a schválenie uznesenia
 12. Záver