Usmernenie k dotáciam

Zabezpečenie technických pomôcok a zariadení na získavanie, spracovanie a skladovanie včelích produktov:

Výška pomoci podľa nariadenia vlády:

do 40 % oprávnených nákladov neprevyšujúcich 1 000 €

do 40 % oprávnených nákladov prevyšujúcich 1 000 € u včelárov s registrovanou prevádzkou podľa § 40 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov

Za oprávnené náklady sa považujú najmä náklady na:

 1. zariadenia na odvčeľovanie a manipuláciu s medníkmi a rámikmi pri medobraní,
 2. zariadenia na vytáčanie medu,
 3. odviečkovacie zariadenie,
 4. zariadenia a pomôcky na spracovanie melicitóznych medov,
 5. zariadenia na separáciu vosku od medu pri odviečkovancoch,
 6. zariadenia na čistenie medu,
 7. zariadenia a prístroje na kontrolu kvality včelích produktov,
 8. čerpadlo na med,
 9. zariadenia a pomôcky na manipuláciu v medárni,
 10. plničky medu a ich príslušenstvo,
 11. zariadenia na spracovanie medu a znižovanie obsahu vody v mede,
 12. zariadenia na zabezpečenie prípravy včelích produktov na spracovanie a ich skladovanie v tepelnej a chladiacej komore,
 13. nádoby na skladovanie medu,
 14. zariadenia na získavanie, spracovanie včelieho vosku a na výrobu medzistienok,
 15. zariadenia na získavanie, spracovanie a skladovanie včelieho obnôžkového alebo plástového peľu,
 16. zariadenia na získavanie, spracovanie a skladovanie materskej kašičky a propolisu.

 

Podmienky:

– dotácia na zariadenie rovnakého druhu maximálne jedenkrát za 5 rokov,

– pri technických pomôckach opatrených výrobným číslom predložiť kópiu dokladu s uvedením výrobného čísla zariadenia,

– v prípade nákupu od zahraničného dodávateľa predložiť preklad účtovných dokladov a u platby v cudzej mene prepočet cudzej meny na euro,

– technické pomôcky a zariadenia musia byť primárne určené na včelárske účely, nie je možné poskytnúť podporu na zariadenia určené primárne na iný účel (napr. štandardný vysávač žiadaný ako zariadenie na odvčeľovanie rámikov a podobne),

– zariadenia vo vyššej nadobúdacej cene ako 3 500 € s DPH len na základe projektu predloženého SZV.

 

1. Zariadenie na vytáčanie medu – medomet:

– včelár s 1 – 30 včelstvami: jedenkrát za 5 rokov – tangenciálny, radiálny alebo zvratný – pre výpočet výšky refundácie sa berie do úvahy nadobúdacia cena do 1 000 € vrátane DPH,

– včelár s 31 – 100 včelstvami, s registrovanou prevádzkou (§ 40 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov): jedenkrát za 5 rokov – tangenciálny, radiálny alebo zvratný – pre výpočet výšky refundácie sa berie do úvahy nadobúdacia cena do 1 600 € vrátane DPH,

– včelár so 101 a viac včelstvami, s registrovanou prevádzkou (§ 40 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov): jedenkrát za 5 rokov – pre výpočet výšky refundácie sa berie do úvahy nadobúdacia cena do 2 800 € vrátane DPH,

 

Podporu nie je možné poskytnúť samostatne na nákup príslušenstva k medometu (napr. samostatný nákup pohonu medometu, koša a podobne).

 2. Odviečkovacie zariadenie – odviečkovací stôl a pod.:

– včelár s minimálne 10 včelstvami: jedenkrát za 5 rokov v maximálnej nadobúdacej cene do 1 000 € vrátane DPH

 

Odviečkovacie zariadenie – elektrické:

– včelár s minimálne 51 včelstvami, s registrovanou prevádzkou (§ 40 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov): jedenkrát za 5 rokov v maximálnej nadobúdacej cene do 3 500 € vrátane DPH

 

 1. Čerpadlo na med:

– včelár s minimálne 50 včelstvami, s registrovanou prevádzkou (§ 40 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov): jedenkrát za 5 rokov v maximálnej nadobúdacej cene do 1 200 € vrátane DPH

 

 1. Plnička medu a jej príslušenstvo:

– včelár s minimálne 30 včelstvami, s registrovanou prevádzkou (§ 40 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov): jedenkrát za 5 rokov v maximálnej nadobúdacej cene do 1 500 € vrátane DPH

– včelár s minimálne 50 včelstvami, s registrovanou prevádzkou (§ 40 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov): jedenkrát za 5 rokov v maximálnej nadobúdacej cene do 3 000 € vrátane DPH

 

 1. Zariadenia a pomôcky na spracovanie melicitóznych medov, zariadenia na separáciu vosku od medu pri odviečkovancoch:

– včelár s minimálne 30 včelstvami, s registrovanou prevádzkou (§ 40 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov): jedenkrát za 5 rokov v maximálnej nadobúdacej cene do 1 500 € vrátane DPH

– včelár s minimálne 50 včelstvami, s registrovanou prevádzkou (§ 40 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov): jedenkrát za 5 rokov v maximálnej nadobúdacej cene do 2 000 € vrátane DPH

 

 1. Zariadenia na čistenie medu (napr. dekantačná nádoba):

– včelár s minimálne 30 včelstvami: jedenkrát za 5 rokov v maximálnej nadobúdacej cene do 500 € vrátane DPH

– včelár s minimálne 50 včelstvami, s registrovanou prevádzkou (§ 40 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov): jedenkrát za 5 rokov v maximálnej nadobúdacej cene do 1 500 € vrátane DPH

 

 1. Zariadenie na spracovanie medu a znižovanie obsahu vody v mede:
 2. dehumifikátor:

– včelár s minimálne 50 včelstvami, s registrovanou prevádzkou (§ 40 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov): jedenkrát za 5 rokov v maximálnej nadobúdacej cene do 2 000 € vrátane DPH

 

 1. pastovacie zariadenie, zariadenie na dekryštalizáciu medu a pod.:

– včelár s minimálne 10 včelstvami: jedenkrát za 5 rokov v maximálnej nadobúdacej cene do 800 € vrátane DPH

– včelár s minimálne 51 včelstvami, s registrovanou prevádzkou (§ 40 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov): jedenkrát za 5 rokov v maximálnej nadobúdacej cene do 1 500 € vrátane DPH

 

 1. Zariadenie na získavanie, spracovanie a skladovanie včelieho peľu

– včelár s minimálne 20 včelstvami: jedenkrát za 5 rokov v maximálnej nadobúdacej cene do 1 000 € vrátane DPH

 

 1. Zariadenie na získavanie, spracovanie a skladovanie materskej kašičky a propolisu:

– včelár s minimálne 50 včelstvami: jedenkrát za 5 rokov v maximálnej nadobúdacej cene do 1 000 € vrátane DPH

 

 1. Zariadenie na získavanie, spracovanie včelieho vosku a na výrobu medzistienok:  a)voskotopka slnečná:

– jedenkrát za 5 rokov v maximálnej nadobúdacej cene do 300 € vrátane DPH

 

 1. výroba medzistienok ručné odlievanie:

– jedenkrát za 5 rokov v maximálnej nadobúdacej cene do 300 € vrátane DPH

 

 1. ostatné zariadenia:

– včelár s minimálne 50 včelstvami, s registrovanou prevádzkou (§ 40 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov): jedenkrát za 5 rokov v maximálnej nadobúdacej cene do 1 200 € vrátane DPH

 

Finančne náročnejšie zariadenia budú schvaľované SZV len na základe predloženého projektu.

(výroba medzistienok musí zahŕňať komplet linku na ich výrobu – sterilizátor vosku, tácky na liatie vosku, hladké valce, gravírované valce,…. prípadne linku na kontinuálne liatie medzistienok).

 

 1. Zariadenia a pomôcky na manipuláciu v medárni:

– včelár s minimálne 30 včelstvami: jedenkrát za 5 rokov v maximálnej nadobúdacej cene do 1 000 € vrátane DPH

 

 1. Zariadenie a prístroje na kontrolu kvality včelích produktov,

nádoby na skladovanie medu – iba nerezové nádoby na skladovanie medu:

– včelár s minimálne 10 včelstvami: jedenkrát za 5 rokov v maximálnej nadobúdacej cene do 600 € vrátane DPH

 

Finančne náročnejšie zariadenia a prístroje budú schvaľované SZV len na základe predloženého projektu.

 

Za technické pomôcky a zariadenia na získavanie a spracovanie medu a včelích produktov sa nepovažuje napríklad: cedidlo, cedník a sito na med, úľová zostava, úľová váha, dymák, rozperák, kukla, včelárske rukavice, včelársky drôtik, sponky, spojovací materiál, odviečkovacia vidlička, vrecko na odstraňovanie voštín a podobné rôzne drobné včelárske pomôcky.