DOTÁCIE

Vážený priateľ včelár,

Slovenský zväz včelárov vypracoval nový Národný program stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva na roky 2019 – 2022 spolu s Nariadením vlády SR, ktorý ku dnešnému dňu (6.5.2019) nebol schválený Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.

Z tohto dôvodu na podporný rok 2019/2020 platí pôvodný Národný program.

V prípade, že v období od 1.8.2019 do 1.7.2020 máš záujem o čerpanie dotácie najneskôr do 26.5.2019 je potrebné o tom informovať predsedu alebo tajomníka ZO SZV Beluša. Bližšie usmernenie čo všetko a akým spôsobom je možné čerpať nájdeš na stránke: https://belusa.vcelari.sk/usmernenie-k-dotaciam/

V opačnom prípade nebude možné toto čerpanie zahrnúť do žiadosti o schválenie pomoci na podporný rok 2019/2020 a dotáciu nebude možné vyplatiť.