Nedostupnosť liečiv Ekopol a Apidez

Na základe informácie od viacerých dodávateľov liečiv upozorňujeme včelárov, že zásoby liečiv

  • EKOPOL
  • APIDEZ

sa na Slovensku vypredali a kôli situácii na Ukrajine nie je predpoklad obnovy dodávky týchto liečiv z Ruska