Inštrukcie ku kočovaniu

Vážení kočovní včelári,

CEHZ zaslala na sekretariát SZV krátke inštrukcie k zriadeniu prístupu pre chovateľa, ktorý chce nahlásiť kočovanie:

  1. Prístup pre chovateľa, ktorý chce hlásiť kočovanie do CEHZ bude generovaný na rodné číslo.
  2. Žiadosť sa predkladá na predpísanom tlačive Žiadosť o pripojenie do databázy CEHZ cez Prístup farmára, ktoré je prístupné na stránke Plemenárskych služieb Slovenskej republiky, š.p. https://pssr.sk/index.php/sk/tlaciva-centralnej-evidencie-hospodarskych-zvierat/. Pre jednoznačnú identifikáciu žiadateľa je nutné v žiadosti uviesť rodné číslo a presnú adresu bydliska. Ako registračné číslo chovu použite číslo pridelené CRV.
  3. Vyplnenú žiadosť je potrebné zaslať na adresu CEHZ uvedenú priamo v žiadosti.
  4. CEHZ Vám na Vašu kontaktnú adresu zašle prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. prihlasovacie údaje, a následne po prihlásení budete môcť nahlásiť plán kočovania. 

 

Niekoľko postrehov z prednášky

Dňa 2.3.2019 sa v priestoroch reštaurácie Metropolis v Púchove uskutočnila prednáška.

Prednášal Mgr. Jiří Danihlík Ph.D., pracovník Prírodovedeckej fakulty UP v Olomouci.

Téma prednášky bola  : Vedenie včelstva počas roka s ohľadom na prevenciu pred varoázou a ďalšími ochoreniami.
V prednáške odznelo niekoľko zaujímavých postrehov a rád.
So súhlasom autora boli vyhotovené fotografie prednášaných slidov .
– ako s úspechom včeláriť

– najčastejšie chyby pri včelárení

čo si treba zapamätať: 

– vývoj počtu klieštikov vo včelstve v priebehu roka

– autor odporúča vykonať zo vzorky 200 včiel analýzu počtu klieštika

 – kontakt na autora: