KONTAKTY

Predseda ZO SZV:              Ing. Ján Šedík                               email: sedik.jan@centrum.sk

Tajomník ZO SZV:             Radovan Slávik                             email: slavik.radovan@gmail.com

Pokladník ZO SZV:            Ing. Martin Lašo                           email: lasomartin@outlook.com