CEHZ – aktualizácia

Upozorňujeme včelárov, že je potrebné si skontrolovať svoje údaje v CEHZ. Prípadné zmeny je potrebné nahlásiť priamo na CEHZ, prípadne kontaktovať člena výboru ZO SZV

Poskytnutie pomoci na podporný rok 2022/2023

Vážený priateľ včelár,

ak plánuješ v nasledujúcom podpornom roku 2022/2023 ( od 1.8.2022 do 30.6.2023) nákup zariadenia pre svoju včelnicu a máš záujem o čiastočné kompenzovanie nákladov, daj o tom vedieť najneskôr do 25.5.2022 na mail: slavik.radovan.75@gmail.com alebo na tel. čísle 0948 371 131. Po tomto dátume nie je možné tvoju žiadosť akceptovať