ÚHYNY VČELSTIEV – aktualizácia

Podľa informácii od Krajského predsedu SZV – ROP Milana Janca sa objavujú vo zvýšenej  miere úhyny  včelstiev – syndróm  prázdneho  úľa.

V prípade, že ste zaznamenali takýto úhyn, je potrebné najneskôr do 4.11.2019 nahlásiť túto skutočnosť predsedovi alebo tajomníkovi ZO SZV Beluša.

Následne dáta zosumarizujeme a zašleme krajskému predsedovi SZV.

Nakoľko sa objavujú stále nové informácie o úhyne včelstiev, resp. výraznom poklese včiel v úľoch, opätovne žiadame včelárov, aby monitorovali svoje úle a prípadné nové úhyny priebežne hlásili.