AVARTIN

Dobrý deň priatelia,

Slovenský zväz včelárov Vám dáva na vedomie informáciu o neúčinnosti liečiva AVARTIN 01 B-90 šarža č. 040519

Základná organizácia ZO SZV Nitra po sťažnosti včelárov na neúčinnosť liečiva podala dňa 11.10.2019 žiadosť na laboratórne vyšetrenie prípravku AVARTIN 01 B-90 na Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv Nitra.

Výsledok laboratórnej skúšky ukázal, že liečivo AVARTIN  01 B-90 fumigačný prúžok do úľa šarža č. 040519 od firmy Bares Nitra nevyhovuje požiadavkám.

Celé znenie nájdete aj na https://vcelari.sk/2019/10/informacia-o-neucinnosti-lieciva-avartin-01-b-90-sarza-c-040519/

Venujte  kontrole  účinnosti  tohto  liečiva  zvýšenú  pozornosť  a  prípadne  zistenia  dajte  vedieť.