Mor včelieho plodu – ohnisko

V mesiaci júl 2022 sa vykonali prehliadky na mor včelieho plodu

Výsledkom je jedno pozitívne ohnisko.

Na základe rozhodnutia RVPS Púchov  sa vymedzuje ochranné pásmo , ktoré pozostáva z obcí:

Podhorie, Hloža, Beluša, Ladce, Ladce – Tunežice

Do odhlásenia nákazy platí zákaz presunu včelstiev v ochrannom pásme z a do ochranného pásma