CEHZ – aktualizácia

Upozorňujeme včelárov, že je potrebné si skontrolovať svoje údaje v CEHZ. Prípadné zmeny je potrebné nahlásiť priamo na CEHZ, prípadne kontaktovať člena výboru ZO SZV