EKOPOL – k dispozícii

Výbor ZO SZV oznamuje členom, ktorí si objednali liečivo EKOPOL, že je k dispozícii u tajomníka.