LIEČIVÁ

V prípade, že máte záujem o výdaj objednaných liečiv, sú k dispozícii u tajomníka ZO SZV