Niekoľko postrehov z prednášky

Dňa 2.3.2019 sa v priestoroch reštaurácie Metropolis v Púchove uskutočnila prednáška.

Prednášal Mgr. Jiří Danihlík Ph.D., pracovník Prírodovedeckej fakulty UP v Olomouci.

Téma prednášky bola  : Vedenie včelstva počas roka s ohľadom na prevenciu pred varoázou a ďalšími ochoreniami.
V prednáške odznelo niekoľko zaujímavých postrehov a rád.
So súhlasom autora boli vyhotovené fotografie prednášaných slidov .
– ako s úspechom včeláriť

– najčastejšie chyby pri včelárení

čo si treba zapamätať: 

– vývoj počtu klieštikov vo včelstve v priebehu roka

– autor odporúča vykonať zo vzorky 200 včiel analýzu počtu klieštika

 – kontakt na autora: