Výsledky prehliadok na mor včelieho plodu

V mesiaci august 2021 boli v rámci ZO SZV Beluša realizované prehliadky na mor včelieho plodu. 

Asistenti ÚVL vykonali prehliadky spolu u 753 včelstiev.

Na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu Púchov bola odovzdaná jedna podozrivá vzorka. Po laboratórnom vyšetrení bola vyhodnotená ako negatívna.

Na základe zistených skutočností  bolo zrušené ochranné pásmo v obciach : Podhorie, Hloža, Beluša, Mojtín, Belušské Slatiny.

 

 

Objednávka liečiv

Milý včelár,

v prípade, že máš záujem o objednanie liečiv cez ZO SZV Beluša, daj vedieť cez SMS na tel. 0948371131 alebo na mail slavik.radovan.75@gmail.com

Straty včelstiev na Slovensku počas zimy 2020/2021

Vážení priatelia včiel a včelárstva!

Dovoľujem si Vás v mene včelárskej odbornej skupiny COLOSS osloviť ako účastníkov minulých ročníkov nahlasovania stavu prezimovania včelstiev na Vašich včelniciach. Jedná sa o medzinárodný anonymný prieskum, ktorého cieľom je analyzovať problémy s prezimovaním včelstiev a porovnať ich s ostatnými regiónmi sveta, keďže aj tento rok hlásia z mnohých oblastí Európy a sveta problémy so životaschopnosťou včelstiev.
Dotazník bol spustený v marci a uzatvára sa už tento týždeň 20. mája 2021. Ak ste ešte dotazník v tomto roku nevypĺňali a mali by ste chuť a čas podeliť sa svojimi skúsenosťami, vstup do dotazníka nájdete tu:
Vyplnenie celého dotazníka nezaberie zvyčajne viac ako 20 minút, pri vypĺňaní len tzv. povinných otázok sa celkový čas vypĺňania sa skráti zvyčajne pod 5 minút.  

Čím viacej včelárov sa zapojí, tým presnejšie výsledky získame. Ak uznáte za vhodné, prosím rozpošlite túto správu aj ostatným včelárom vo Vašom regióne.  

Ďakujeme za Váš čas a dôveru
doc. Róbert Chlebo
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Správa na TA3

Priatelia včelári,
nižšie  máte  link  na  správy  v TA3  na  tému  klamania  pri  počtoch  včelstiev.  
Zo  zákona  je  včelár  povinný do 7 dní  nahlásiť akúkoľvek  zmenu v počte  včelstiev  na  register  včelstiev  do  Žiliny (CEHZ). Toto  sa  koná  len  v  ojedinelých  prípadoch,  na čo  poukazuje  aj  relácia  v  TA3.  Keďže  počty  včelstiev  súvisia  aj  s  dotáciami  pre  včelárov – opeľovacia  činnosť, ministerstvo pôdohospodárstva požaduje, aby boli k  dispozícií  aktuálne, pravdivé  počty  včelstiev  a  je vysoko pravdepodobné, že  bude  vykonávať  cez  PPA  aj  náhodné kontroly u včelárov.
Samozrejme  1 – 2  včelstvo  vieme zdôvodniť, / napr. včera  som ho  spojil, zajtra  to  nahlásim  na  CEHZ /,  ale  väčšie  počty ( 10 – 20 včelstiev ) nezdôvodnime  a  preto  je  nutné  tam,  kde  boli  väčšie  výpadky  včelstiev,  aby  ste  vykonali  potrebnú  zmenu  počtov včelstiev v  CEHZ.  Ak  to  doženiete  odložencami, na  jeseň  si  opäť  nahláste aktuálny  stav  do CEHZ.

Zákaz vychádzania – informácie

Od stredy 3. marca do piatku 19.marca 2021 platí na celom Slovensku zákaz vychádzania.

https://www.aktuality.sk/clanok/869664/koronavirus-od-3-marca-sa-sprisnuje-zakaz-vychadzania-obmedzia-sa-aj-vynimky/

Výnimku má aj starostlivosť o vlastné hospodárske zvieratá

Potvrdenie že sa idete starať o svoje hospodárske zvieratá získate cez Centrálnu evidenciu hospodárskych zvierat cehz.sk

Postup pri vyhľadávaní fariem zvierat (včelára) nájdete tu:

https://www.cehz.sk/bees/VcelyFarmaWeb.action

Vyplňte Kód farmy alebo Registračné číslo včiel, a Dátum narodenia alebo Rodné číslo (podľa predlohy)

a stlačiť Vyhľadať.

Ak Vám nájde záznam, kliknete naň a dajte si zobraziť detaily.

Detaily Vašej farmy si vytlačte a majte ich pri sebe, keď pôjdete ku včelám.

Týmto tlačivom sa môžete preukázať, že sa idete starať o vlastné hospodárske zvieratá a potom by ste mali mať výnimku.

Pri tej príležitosti si prosím skontrolujte v CEHZ aj vaše údaje a organizovanosť. Upozorňujeme, že CEHZ zatiaľ spracovala polovicu Ročných hlásení chovateľa včiel.

Ak nie ste správne zaradený v ZO SZV ………., obráťte sa prosím na CEHZ aby vykonali kontrolu.

Pre zmeny v CEHZ používajte tlačivo Hlásenie zmien

Celé znenie nájdete aj na stráne www.vcelari.sk  – Zákaz vychádzania a starostlivosť o hospodárske zvieratá

Portál EkoVčely

Z min. pôdohospodárstva  sme  dostali   kontakt  na  novo sa  tvoriacu  stránku  pre  včelárov  – https://portal.ekovcely.sk

Táto  stránka  je  v  skúšobnej prevádzke  a  bude  slúžiť  na  informáciu  o  plánovaných  postrekoch. Zatiaľ  je  v  skúšobnej  prevádzke  tak  si tam  môžete  zadávať  informácie  o  stanovišti včelstiev  a  aj  informácií  o  farmároch. /vymyslené miesta a  mená/.

V  praxi  to  funguje  tak že  za  zaevidujete  ako  včelár, na  mape  si kliknete  na  približné   miesto Vašej  včelnice , ktoré  na  mape  nevidí  nikto –  je  len  v  systéme  stránky.  Taktiež  sa  poľnohospodár  zaeviduje  na  stránku  a  v  prípade  postrekov  si  naplánuje  názov  postreku  a  krátkym  klikom  si  na  mape  namaľuje  približné  miesto  kde  a  kedy  plánuje  postrekovať. Systém  automaticky  vygeneruje  informáciu , ak  máte  včelnicu  v  okruhu  5 km a  zašle  Vám  mailovú  informáciu kedy, čím a kde  sa  bude  postrekovať, aby  ste  mali  čas  spraviť ochranné opatrenie.

Tento  systém  sa  plánuje  spojiť  aj  s  mulčovaním  pre  poľovníkov  z  dôvodu  vyháňania  mladých  zvierat  z  mulčovanej  pôdy.

Predpoklad  ostrej  verzie  bude  jar 2021. Farmári  budú  mať  zatialľ dobrovoľnú povinnosť  tam  vkladať údaje, ak  to však  nebude  z  ich  strany  akceptované, bude  to  prikázané  zákonom, resp. vyhláškou MP SR.

Pozvánka

 

Vážení včelári, včelárky,

pozývame vás na on-line konferenciu „PRIEMYSEL  FALŠOVANIA MEDU“ s ústrednou témou Falošný med na prvý pohľad nespoznáte.

Spolu s najlepšími svetovými odborníkmi „pichneme prst“ do falšovania medu!

 Dátum:  8. novembra 2020

Začiatok: 10:00 hod

Cena: 15€

Prihlásiť sa môžete cez stránku: https://beeconf.com/honey-fraud-industry/sk/

Konferencia je v piatich jazykoch (EN, DE, FR, SK, ES).

Bližšie informácie získate v priloženom dokumente.

Priemysel falšovania medu